6, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

తెలివిడి


ఏకాంబరం రంపపు మిల్లులో పనిచేస్తుంటే చేయి మిషన్ లో చిక్కుకుంది. ఆపరేషన్ చేసి మోచేతివరకు  తీసేసారు. మేనేజర్ పలకరించడానికి వెళ్ళాడు. 'నువ్వు కొంత అదృష్టవంతుడివి ఏకాంబరం. నీది ఎడమచేతి వాటం కదా! కుడి చేయి మిషన్ లో పడింది.'
ఏకాంబరం పొంగిపోయాడు.
'సరిగ్గా ఆఖరు నిమిషంలో, నేను ఎడమ చేతి వాటం మనిషినని గుర్తుకు వచ్చింది సారూ. వెంటనే తెలివిగా దాన్ని వెనక్కి లాక్కుని కుడి చేయి లోపల పెట్టాను. లేకపోతే నిష్కారణంగా ఇబ్బంది పడేవాడిని'
NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: