27, జులై 2013, శనివారం

రాష్ట్రాన్ని గాలికి వొదిలి గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న కాంగ్రెస్ నేతలు


రాష్ట్రాన్ని గాలికి వొదిలి గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న కాంగ్రెస్ నేతలు
Courtesy: Raju Cartoonist 

(27-07-2013)3 వ్యాఖ్యలు:

voleti చెప్పారు...

nice ..good joke

voleti చెప్పారు...

nice ..good joke

voleti చెప్పారు...

nice ..good joke