25, జులై 2013, గురువారం

నో కామెంటు ప్లీజ్!
ఈ రెండు అంటే ఈ కార్టూను, మాయాబజార్ సినిమాలో ఎవరి మనసులో ఏముంటే దాన్నే చూపించే ప్రియదర్శిని పేటికను కలిపి చూస్తే ఇక వ్యాఖ్య అక్కరలేదేమో!(25-07-2013)