23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

నవ్వాలని రూలేమీ లేదు


తరాల మధ్య అంతరం
తండ్రి ఇరవై రూపాయలు ఆదా చేయడానికి అయిదు కిలోమీటర్లు నడిచి వెడతాడు. అతడి కుమారుడు అయిదు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళే సమయం అదా చేయడానికి ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు చేస్తాడు. తండ్రి హయాములో ఆయన చేసింది రైటు. కొడుకు తరంలో అతడు చేసింది రైటు. తరం మారిందని గుర్తించేవారిది మరీ మరీ రైటు.
ఎవరు?
ఏకాంబరం లైబ్రేరియన్ ని అడిగాడు, ‘ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఎలా?’ అనే పుస్తకం ఉందా అని.
అతగాడు ఏకాంబరాన్ని ఎగాదిగా చూస్తూ అన్నాడు.
‘వుంది సరే కానీ పుస్తకాన్ని వాపసు ఇచ్చేది ఎవరు?’
నువ్వే దాక్కో
‘ఒరేయ్ బుడుగూ ఇవ్వాళ నువ్వు స్కూలు ఎగ్గొట్టావట! మీ టీచరు నిన్ను వెతుక్కుంటూ మన ఇంటికి వస్తున్నాడు. చప్పున ఎక్కడయినా దాక్కో!’
‘నువ్వే దాక్కో తాతా ! ఎందుకంటె నువ్వు చనిపోయావని స్కూల్లో చెప్పాను’
పనికిరాని ప్రెజెంటు
సీగాన పెసూనాంబ : ఒర్రేయ్ బుడుగూ! మొన్న పక్కింటి బామ్మ గారి పుట్టిన రోజుకు ఫుట్ బాల్ ప్రెజెంటు  చేశావట! ఇదేమైనా బాగుందా!
బుడుగు: ‘ఎందుకు బాగుండదు. నిరుడు నా హ్యాపీ బర్త్ డే అని దణ్ణం పెడితే ఓ భగవద్గీత పుస్తకం నా చేతిలో పెట్టింది. అదేమన్నా బాగుందా నువ్వే చెప్పు’  


(ఇంగ్లీష్ జోకులకు చేతయిన రీతిలో  స్వేచ్చానువాదాలు)        

కామెంట్‌లు లేవు: