25, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

జీవితం


ఒకరై
ఒకరిద్దరై
ఇద్దరొకరై
ఒకరికొకరై
ఒకరు తోడై
ఒకరు నీడై
దరి ఎండమావై  
చివరికి ఎవరికివారై
తిరిగి ఒంటరై
బతుకు చిందరై

ఇదేనా జీవితం!  

కామెంట్‌లు లేవు: