18, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

దేవుడితో ముచ్చట


ఏకాంబరం దేవుడ్ని కలుసుకున్నాడు. ఆ రోజెందుకో దేవుడు కూడా ఖాళీగా వుండి ఏకాంబరం అడిగే చొప్పదంటు ప్రశ్నలు అన్నింటికీ జవాబులు చెప్పాడు.
'దేవుడూ  దేవుడూ నిన్నొకటి అడగనా?'
 'దాందేవుంది అలాగే అడుగు'
 'ముందే చెబుతున్నాను. అడిగిన తరువాత ఇదేం పిచ్చి ప్రశ్న అని ఆట పట్టించకూడదు సుమా!'
'మనుషులందరూ నా సంతానమే. సంతానం అంటే అందరికీ పిచ్చి ప్రేమే కదా! అడుగు. చేతనయిన జవాబు చెబుతాను'
'ఈరోజు తెల్లారిన దగ్గరినుంచి ఒక్కటీ సరిగ్గా జరగడం లేదు. రాత్రి సరిగా నిద్రపట్టక ఆలస్యంగా లేచాను. తయారై ఆఫీసుకు వెడదామని చూస్తె కారు స్టార్ట్ కాలేదు'
'హోటల్లో భోజనానికి వెడితే నా శ్రాద్ధం, ఉడికీఉడకని అన్నం నా మొహాన తగలేశాడు. తినబుద్దికాక రోడ్డుపక్కన బండి వద్ద దొరికింది తినేసి ఆఫీసుకు చేరాను. అక్కడ ఆఫీసరు మాత్రం చక్కగా వడ్డించాడనుకో, ఆలస్యం అయినందుకు'
'ఇంకా...'
'ఇంకా అంటే  చాలావుంది. ఫ్రెండుతో మాట్లాడుతుంటే  ఫోను చార్జ్ అయిపోయింది'
'తరవాత....పోనీలే! ఇప్పుడు నేను చెప్పనా! నీకీ రోజు ఎందుకు ఇలా గడిచిందో. నువ్వు ఆలస్యంగా లేవడం మంచిదయింది. ఇది నా నిర్వాకమే. నువ్వు నిద్రపోతున్న సమయంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. ఆ సమయంలో నువ్వు  బాత్  రూమ్ లో వుండి వుంటే షాక్ కొట్టేది'
'కారు స్టార్ట్ కాకపోవడానికి కూడా కారణం నేనే. ఆ వేళప్పుడు మీ వీధిలో బాగా తాగి ఒకడు కారు అడ్డదిడ్డంగా నడుపుతున్నాడు. నువ్వు వెళ్ళినట్టయితే ప్రమాదం జరిగుండేది'
'హోటల్లో అన్నం సరిగ్గా ఉడకలేదన్నావు. అది వండిన మనిషికి ఈ రోజు వొంట్లో బాగా లేదు. అంటురోగం. అతడు వండిన వంట తినకపోవడమే మంచిదయింది'
'ఏదో ఫ్రెండూ ఫోనూ అని చెప్పావు చూడు. వాడు నిజానికి నీ ఫ్రెండు కాదు. వాడేదో వెధవ పనిచేస్తూ నిన్నూ ఆ ముగ్గులో దించాలని ఫోను చేసాడు. అదే టైం కి చార్జ్ అయిపోవడం వల్ల నువ్వా కేసులో చిక్కోలేదు'     
'హోరి దేవుడా! వీటి వెనుక ఇంత కధ ఉందా! తెలియక నిన్ను అనవసరంగా ఆడిపోసుకున్నానే! నన్ను మన్నించు మహాత్మా!'
'పరవాలేదులే ఇవన్నీ నాకు అలవాటే. మంచి జరిగితే దేవుడి దయ అంటారు. లేకపోతే దేవుడే చేశాడు అంటారు. మంచీ చెడూ అన్నీ నా ఖాతాలోకి తోసేస్తుంటారు. నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పనక్కరలేదు కానీ, ఈ రోజు గడవడానికి ఇంకా సమయం వుంది. ఏదన్నా చేతయిన మంచి పని ఒకటి చేసి ఇతరులచేత మంచి అనిపించుకో. అది చాలు'


(నెట్లో తిరుగాడుతున్న ఓ ఇంగ్లీష్ గల్పికకు స్వేచ్చానువాదం)

NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: