12, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

నువ్వే కరెక్టు


సింగినాదం రామనాధంతో అన్నాడు.
"నా భార్యతో పడలేకుండా వున్నానురా. ఇంటికి పోవాలంటే భయంగా వుంది. విషం మింగి చావాలని అనిపిస్తోంది"
"అలా నిరాశ పడకు సింగినాదం. మేమంతా లేమా! రేపు మీ ఆవిడతో మాట్లాడి సర్దిచెబుతాను. ఈ లోగా నువ్వు మాత్రం ఎలాటి అఘాయిత్యం చేయబోకు"
అన్నట్టే రామనాధం సింగినాదం భార్యతో మాట్లాడాడు.
"మీ ఆవిడతో మూడు గంటలు మాట్లాడాను సింగినాదం.  నాకు అర్ధం అయింది ఏమిటంటే, నువ్వే కరెక్టు. విషం తాగడమే సరైన నిర్ణయం అనిపిస్తోంది"

కామెంట్‌లు లేవు: