19, జూన్ 2022, ఆదివారం

మాటకు ఓటు – భండారు శ్రీనివాసరావు


అరవై ఏళ్ళ క్రితం కాబోలు కోటీశ్వరుడు అనే డబ్బింగ్ సినిమా వచ్చింది. శివాజీ గణేశన్ ఇందులో త్రిపాత్రాభినయం. కుష్టువాడు అయిన తండ్రి, కోటీశ్వరుడు అయిన కొడుకు, జల్సాగా ఇల్లు పట్టకుండా తిరిగే, గారాబాల కూచిగా పెరిగే కోటీశ్వరుడి కుమారుడిగా ఇలా మూడు పాత్రలు ఆయనే పోషించారు. నిజం చెప్పాలంటే నాలుగో పాత్ర కూడా ఆయనే. చిత్రం చివర్లో ఉయ్యాలలో పసిపిల్లవాడు కూడా ఆయన ముఖంతోనే కనిపిస్తాడు.
కోటీశ్వరుడు అయిన శివాజీ గణేశన్ పాత్రను, జల్సాగా తిరిగే కుమారుడి పాత్రలో నటిస్తున్న శివాజీ అర్జంటుగా సాదరు ఖర్చుకోసం పెద్ద మొత్తం అడుగుతాడు. ‘నువ్వు రెండు కాళ్ళు ఒకచోట పెట్టి నిమిషం పాటు నిలుచుంటే, నువ్వు అడిగినదానికన్నా ఎక్కువే ఇస్తాను’ అంటాడు తండ్రి శివాజీ.
రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇలాగే చెప్పిన మాట మీద నాలుగు రోజులు నిలబడి, మాట మార్చకుండా వుంటే ఓటర్లు కూడా మారుమాట్లాడకుండా వారిని అధికార పీఠం ఎక్కిస్తారు.
కానీ ఓటర్లకి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చేలా లేరు.
(19-06-2022)

కామెంట్‌లు లేవు: