22, జూన్ 2022, బుధవారం

అమ్మా నాన్న గుడి – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

బతికి వున్నప్పుడు భారంగా నడిచేకాలం, అదేమిటో ఆ మనిషి చనిపోయిన తరువాత పరుగులే పరుగులు.
కింద ఫోటోలో వున్న గుడిలో వున్నది దేవుళ్ళూ దేవతలూ కాదు మా ఇలవేలుపులైన . మా తలితండ్రులు.
మా నాన్నగారు భండారు రాఘవ రావు నా చిన్నతనంలోనే చనిపోయారు. మా అమ్మగారు వెంకట్రావమ్మ చనిపోయి దాదాపు ముప్పయ్యేళ్లు అవుతోంది.
మా అమ్మ హైదరాబాదులో చనిపోయినప్పుడు మొత్తం కర్మకాండ యావత్తూ ఇంటిల్లిపాదిమీ కాశీ వెళ్లి అక్కడ జరిపించాము. మొదటి మాసికం మా స్వగ్రామం కంభంపాడులో పెట్టాము. అప్పటికల్లా, మా మూడో అన్నయ్య భండారు వెంకటేశ్వరరావు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుని, మా పొలంలో ‘అమ్మా నాన్న’గుడి కట్టించాడు.
కాశీలో కర్మకాండకు కర్త అయిన మా పెద్దన్నయ్య పర్వతాలరావు గారూ, తలితండ్రులకు గుడి కట్టించిన మా మూడో అన్నయ్య వెంకటేశ్వరరావు ఇద్దరూ ఇప్పుడు లేరు. వారి స్మారక చిహ్నాలు కూడా ఈ గుడి పక్కనే వున్నాయి.
మా మూడో అన్నయ్య పిల్లలు రఘు, రమేష్, సాయి భక్తి శ్రద్ధలతో మా అమ్మా నాన్న గుడి బాగోగులు చూస్తున్నారు


కామెంట్‌లు లేవు: