29, జూన్ 2022, బుధవారం

ఆడవారి అసలైన సంతోషం - భండారు శ్రీనివాసరావు

సరళ పతీ సమేతంగా పండక్కి పుట్టింటికి వచ్చింది. పెళ్ళయిన తరువాత మొదటి పండగ కావడం వల్ల ఇల్లంతా ఒకటే హడావిడిగా వుంది. సరళ అక్కలూ, బావలూ అంతా వచ్చారు. భోజనాలు అయ్యాక అందరూ ఆరుబయట మంచాలు వేసుకుని తీరిగ్గా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. సరళ తల్లి, కూతుర్ని దగ్గరకు తీసుకుని మెల్లగా అడిగింది, ‘మీ ఆయన నిన్ను సంతోషంగా వుంచుతున్నాడా’ అని. చిన్న స్వరంతో అడిగినా అది వినాల్సిన వాళ్ళు విన్నారు. దూరంగా కూర్చుని బావమరదులతో ముచ్చట్లు చెబుతున్న సరళ పెనిమిటి చెవిలో కూడా దూరింది. సరళ ఏం జవాబు చెబుతుందని అతగాడికీ ఆసక్తి కలిగింది. కాపురం బాగా సాగుతోందని, భర్త తనని సంతోష పెడుతున్నాడని సరళ ఖచ్చితంగా చెబుతుందని అతడి నమ్మకం.

సరళ బదులు చెప్పింది.
‘లేదు, ఆయన నన్ను సంతోష పెట్టడం లేదు’
ఆ సమాధానం విని సరళ మొగుడితో పాటు అక్కడ వున్న వాళ్ళందరూ నివ్వెర పోయారు, ఏమిటి ఇలా అంటోందని.
సరళ చెప్పడం కొనసాగించింది.
“ఆయన సంతోషపెట్టని మాట నిజమే. కానీ నేను సంతోషంగా ఉంటున్నాను. ఎవరో సంతోషపెడితే సంతోషపడడం నిజమైన సంతోషం కాదు.
నిజానికి ఒకానొక కాలంలో ఆడవాళ్ళు ఇలాగే సంతోషపడేవాళ్ళు

కామెంట్‌లు లేవు: