5, మార్చి 2022, శనివారం

లాభనష్టాలు - భండారు శ్రీనివాసరావు


'ప్రతి రోజూ ప్రార్ధన చేస్తుంటావు. పాతికేళ్ళుగా చూస్తున్నా నీ వరస. ఇలా దేవుడ్ని ప్రార్ధిస్తూ వున్నందువల్ల నీకు దక్కింది ఏమిటి? కొత్తగా పొందింది ఏమిటి? ఒక్కటంటే ఒక్కటి చెప్పు?'

'నువ్వు చెప్పింది అక్షరాలా నిజమే! ప్రార్ధన చేస్తూ నేను పొందింది ఏమీ లేదు. సంపాదించుకున్నదీ ఏమీ లేదు. కాకపొతే ప్రార్ధనలతో నేను చాలా చాలా పోగొట్టుకున్నాను. గతంలో నాకున్న గర్వం, ఈర్ష్యా, అసూయా, మొండితనం, లోభితనం ఇవన్నీ పోయాయి. ఇప్పుడు చెప్పు, నేను సంపాదించుకున్నట్టా! పోగొట్టుకున్నట్టా!

కామెంట్‌లు లేవు: