25, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా వార్.. అమెరికా చూస్తూ ఊరుకుంటుందా? - LIVE | Russia - ...

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

మూడ్రోజులు గా వూరుకుంటోంది వూరంటుకుంటున్నా
అన్నీ అయిపోయేక మన సినిమాలలో చివరాఖర్లో పోలీసులొచ్చినట్టు వస్తుందేమో :)

అజ్ఞాత చెప్పారు...

India will be taking a balanced and carefully considered stand. We can't displease Russia. At the same time USA and EU want us to support them. China is calling the shots now. China and Russia are together in checkmating USA. USA is no longer the lone global superpower. USA sanctions may not have the desired effect as China is ready to bankroll Russia.