2, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

ఎక్కడ వున్నా, ఓ కన్ను ఇటే! - భండారు శ్రీనివాసరావు

 

ఏకాంబరం భార్యతో కలిసి ఎగ్జిబిషన్ కు వెళ్ళాడు. ఆవిడ షాపింగ్ చేసే హడావిడిలో మొగుడ్ని ఒదిలిపెట్టి చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. జనంలో కలిసిపోయిన భార్యను వెతకడానికి ఏకాంబరం విశ్వప్రయత్నం చేసాడు. ఫలితం లేదు. ఇంతలో ఒంటరిగావున్న ఓ అందమైన యువతి కనిపించింది. ఏకాంబరం భార్యను వెతికే పనికి స్వస్తి చెప్పి ఆమెతో అన్నాడు.
“చూడండి మీరు చాలా అందంగా వున్నారు. మా ఆవిడ ఈ జనంలో తప్పిపోయింది. దయచేసి మనమిద్దరం కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకుందాం! ఏమంటారు?’
ఏకాంబరం మాటలు ఆమెకు ముందు కోపం తెప్పించినా ఆశ్చర్యం కూడా కలిగించాయి.
‘మీ భార్య తప్పిపోవడానికి, నాతో సరదాగా గడపడానికి సంబంధం ఏమిటి’ అని అడిగింది.
‘చాలా సింపుల్. నేను పరాయి ఆడదానితో మాట్లాడుతున్నానని తెలిస్తే చాలు, ఇట్టే పసికట్టి ఇంత జనంలో ఎక్కడున్నా సరే నా దగ్గర వాలిపోతుంది. ఆమె సంగతి నాకు బాగా తెలుసు’ అన్నాడు ఏకాంబరం.

కామెంట్‌లు లేవు: