11, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

మౌనరాగం - భండారు శ్రీనివాసరావు

 


“భద్రం కృతం  కృతం మౌనం

కోకిలైర్జలదాగమే:

దర్దురా యత్ర వక్తారః 

తత్ర మౌనమ్ హి శోభనమ్!!”

తాత్పర్యం:

“వానాకాలం రాకతో కప్పల హోరు పెరుగుతుంది. అప్పుడు కోకిల మౌనం వహిస్తుంది. 

కప్పల బెకబెకలకే ప్రాధాన్యమున్న చోట మౌనం వహించడమే శోభస్కరం!!”

A meaningful silence is better than a meaningless argument    

3 కామెంట్‌లు:

Chiru Dreams చెప్పారు...

I am sorry. ఇది నా ఫేస్ బుక్ లో మీ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా పోష్ట్ చేసుకున్నాను. తప్పైతే తీసేస్తాను.

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

Chiru Dreams: Original writer పేరు కోట్ చేస్తూ వాడుకోవడం తప్పు కాదు. అలా కాకపోతే ఆలోచించుకోవాలి

Chiru Dreams చెప్పారు...

Thanks. I will mention your name now.