7, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

Senior Journalist Bhandaru Srinivasa Rao Gives Clarity on Ganta Srinivas...

1 కామెంట్‌:

సూర్య చెప్పారు...

ఆ మిర్రర్ ఛానెల్ వైకాపా వారి అద్దం. అందులో చూసుకుంటే మీ ముఖం కూడా మీకు కనబడదు!!