9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఉన్న జన్మ ఈడ్వడమే కష్టం అవుతుంటే పునర్జన్మ అవసరమా

1 కామెంట్‌:

Zilebi చెప్పారు...మీకు ఏథర్ ౪౫౦x లాటరీ తగిలిందండీ ఓ ఐదు వందలు వెంటనే పపించండి :)
మీ ఏథర్ క్షణాల్లో మీ కళ్ల ముందు ప్రత్యక్షం‌:)జిలేబి