19, జులై 2016, మంగళవారం

అంతా భ్రాంతియేనా!
ఓ ఇరవై ఏళ్ళు అయిందేమో. ఇంకా ఎక్కువో.
ఆరోజుల్లో ఒక టీవీలో దాంపత్యాల మీద వారానికో సారి శీర్షిక నడిపేవారు. ఇప్పట్లోలా కాకుండా ముందుగా రికార్డు చేసి వేసేవాళ్ళు. రికార్దింగుకీ, ప్రసారానికీ నడుమ బాగా వ్యవధానం వుండేది. ఒకసారి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సెలెబ్రిటీ దంపతులు చెలరేగిపోయి ఒకరిపైఒకరు ప్రేమాభిమానాలు ఒలకబోసుకున్నారు. ఒకరినివిడిచి మరొకరు బతకలేమని ఇంటర్యూ లో బల్లగుద్ది మరీ చెప్పుకున్నారు. మరో జన్మ అంటూ వుంటే మళ్ళీ భార్యాభర్తలు కావాలన్నదే తమ కోరిక అని ఉద్ఘాటించారు. చూసిన వాళ్ళు నోళ్ళు తెరుచుకుని ఆహా ఏమి అన్యోన్య దాంపత్యం అంటూ మురిసిపోయారు.
కొసమెరుపు ఏమిటంటే, వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు ఆ ఇంటర్యూ ప్రసారం అయిన రోజునే పత్రికల్లో వచ్చింది.


NOTE: Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: