31, జులై 2016, ఆదివారం

మార్పు

మంచివాడు చెడ్డవాడుగా మారడానికీ, మంచివాడు అనిపించుకోవడానికీ పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. కానీ చెడ్డవాడు మంచివాడుగా మారాలన్నా, మంచివాడు అనిపించుకోవాలన్నా చాలా కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ఆ మార్పును గమనించేవారి చూపుల్లో అనుమానపు ఛాాయలే ఎక్కువ. వీటిని అడుగడుగునా ఎదుర్కుంటూ, మడమ తిప్పకుండా,మనసు మార్చుకోకుండా ముందుకు సాగాల్సివుంటుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: