13, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు

మీ గృహ ప్రాంగణంలో - మీ హృదయాంగణంలో - దసరా పండుగ  శుభపరిమళాలు వెల్లివిరియాలని మనసారా కోరుకుంటూ - నిర్మలాదేవి, భండారు శ్రీనివాసరావు
  

కామెంట్‌లు లేవు: