1, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

చదివి వొదిలెయ్యండి మహా ప్రభూ!


అనగనగా ఓ అరబ్  షేక్. అతనిదగ్గర కుప్పలుకుప్పలుగా డబ్బుతో పాటు  పిడికెడు గుండె కూడా వుందని రుజువు చేస్తూ,  అదో రోజు చెప్పాపెట్టకుండా లబ్ డబ్ అని గబగబా కొట్టుకోవడం మానేసింది. షేకా మజాకా!  ఆయన్ని అమాంతం హెలికాప్టర్లో తీసుకువెళ్ళి ఓ పెద్ద ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఓ పెద్ద డాక్టర్ వచ్చి చూసి వెంటనే గుండెకు ఆపరేషన్ చేయాలన్నాడు. డాక్టర్ తలచుకుంటే ఆపరేషన్ కు అడ్డేముంది.
ఆయన అలాతప్పా షేక్ కాదు. అల్లాగే ఆయన రక్తం కూడా. ఆ గ్రూపు రక్తం ఇచ్చే దాతకోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పత్రికల్లో ప్రకటనలు గుప్పించారు. చివరకు స్కాట్లాండ్ పెద్దమనిషి రక్తం, ఇతగాడి రక్తం సరిపోవడంతో ఆ రక్తం ఎక్కించి డాక్టర్లు పని పూర్తిచేశారు. అరబ్ షేకు గారు కోలుకుని ఇంటికెళ్ళి పోయారు. వెళ్ళీ వెళ్ళగానే తనకు రక్త దానం చేసిన స్కాట్లాండ్ పెద్దమనిషికి పెద్దమనసుతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాడు. వుత్త మాటలతో కాకుండా ఆ ఉత్తరంతో పాటు ఓ ఖరీదయిన బీ ఎం డబ్ల్యూ కారూ, ఓ బుట్టెడు వజ్రాలు, ఓ గంపెడు రత్నాలు కానుకగా పంపాడు. స్కాట్లాండ్ పెద్దమనిషికి మాట పడిపోయింది. ఓ రెండు సీసాలు రక్తం ఇస్తే ఇలా బదులు తీర్చుకున్న అరబ్ షేక్  ఔదార్యాన్ని తలచుకుని షేక్ అయిపోయాడు.
ఇంతలో అరబ్ షేక్ గారికి మళ్ళీ రోగం తిరగబెట్టింది. మళ్ళీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు. మళ్ళీ పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇవ్వబోయే సమయంలో వారికి స్కాట్లాండ్ పెద్దమనిషి గుర్తుకువచ్చి రక్తం కోసం కబురు చేశారు. అతడు పట్టరాని ఆనందంతో (విమానంలో) ఎగురుకుంటూ వచ్చి రక్తం ఇచ్చేసి తిరిగి తన దేశం వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిన దగ్గర నుంచీ ఒకటే యావ. కిందటి సారి పంపిన కానుకలే ఎంతో ఎక్కువ. మరి ఈసారి ఏం పంపుతాడో అని ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తుండగా ఆ  ఘడియ రానే వచ్చింది. కొరియర్ వాడు వచ్చి ఓ పెద్ద పార్సెల్ అప్పచెప్పి చక్కాపోయాడు.
తెరిచి చూస్తే అందులో కొన్ని ఎండు  ఖర్జూరాలు, ఒక ఉత్తరం వున్నాయి. అందులో ఇలావుంది.
‘రక్తదానం చేసి నా ప్రాణం నిలబెట్టినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఏవిచ్చినా నీ రుణం తీర్చుకోలేనిది’
అది చదివిన స్కాట్లాండ్ వాడికి దిమ్మ తిరిగింది. ఇదేమిటి ఇలా జరిగింది అని మధన పడుతుండగానే మరో రోజు అరబ్ షేక్ గారినుంచి మరో ఉత్తరం వచ్చింది.
‘అప్పుడలా ఏమిటి? ఇప్పుడిలా ఏమిటి? అని  బెంగ పడుతున్నావు కదూ. అవును మొదటిసారి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు నాలో ప్రవహిస్తున్నది ఆరబ్ రక్తం. రెండోసారి నాలో వున్నది స్కాట్లాండ్ నెత్తురు’
(నెట్లో  డాక్టర్ భరత్ బాబు పోస్ట్ చేసిన ఓ ఇంగ్లీష్ కధ ఆధారంగా)

(01-10-2013)