19, మార్చి 2020, గురువారం

జగమే మాయ – భండారు శ్రీనివాసరావు


“కింది వరుసలో అక్షరాలు చదవండి”
 “ఏ ఓ సి ఓ”
“లాభం లేదు ఓ సి లాగా, సి ఓ లాగా కనిపిస్తోంది అంటే అద్దాల పవర్ మార్చాల్సిందే”
అలా అన్నాడంటే అతడు కంటి డాక్టరు.
“ఇవి ఎన్ని వేళ్ళు?”అడిగాడు కంటి ముందు తన రెండు వేళ్ళు ఆడిస్తూ.
“మూడు”
“కాదు సరిగా చూడు మళ్ళీ”
“నిజమే రెండే”
“మళ్ళీ పొరపడ్డారు, ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు వేళ్ళు, అవునా!”
అలా మాయ చేసేవాడు  మెజీషియన్.
“పలానా మంత్రి రాజీనామా చేసాడు”
“చేయలేదు”
“కాదు చేశాడు ఇదిగో రాజీనామా లేఖ”
“అలాగా”
‘ఆ లేఖ నాది కాదు, గిట్టని వాళ్ళ సృష్టి, అని అంటున్న పలానా మంత్రి”
అలా కనపడ్డా, వినపడ్డా అది టీవీ   
  


కామెంట్‌లు లేవు: