29, మే 2019, బుధవారం

Sr journalist Bhandaru Srinivasa Rao Reveals 10 Reasons For TDP Failure I...

1 కామెంట్‌:

నీహారిక చెప్పారు...

నిన్న మీ వీడియో మొత్తం చూసాను. ఒక్క "నేను" అన్న విషయం తప్ప చంద్రబాబుగారిని మీరు కూడా అర్ధం చేసుకోలేదని బాధేసింది.