2, మార్చి 2015, సోమవారం

మేకు జోకు - జోకు మేకు


కొన్ని సందర్భాలలో జోకు మేకయ్యే ప్రమాదం ఉంది.  ముఖ్యంగా కొన్ని జోకులు ఆడవారి మీద పేలిస్తే అవి రివర్స్ లో తగిలే ప్రమాదం వుంది.


కాకపోతే ఇలాటి జోకులన్నీ స్త్రీ స్వాతంత్రం ఎక్కువగా వున్న దేశాల్లోనే ఎక్కువగా పుట్టి మన దగ్గరికి  దిగుమతి అయ్యాయి. ఆ పరాయి జోకుల్ని సొంత భాషలోకి అనువదించాలనే ఉత్సాహపరులకి  కొండొకచో కొన్ని (కామెంట్లు) పాట్లు తప్పవు. అయినా తగుదునమ్మా అని అనువాదం చేస్తే ఇదిగో ఇల్లా వుంటాయి.  
అమెరికా తండ్రికి కూతురు ఫోను చేసి చెప్పింది.'సారీ డాడ్. నిన్న అనుకోకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పే టైం లేకపోయింది'
తండ్రి: పర్వాలేదులే.  మళ్ళీ ఇలాటి సందర్భం రాకపోదులే. అప్పుడు మాత్రం గుర్తుంచుకుని కబురు చెయ్యి'
ఇండియా పిల్లాడు తన అమెరికన్ స్నేహితుడితో  చెప్పాడు, ' నాకు నలుగురు అక్కయ్యలు, ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు మరి  నీ సంగతేమిటి?'
'నాకా! నాకు అక్కచెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు ఎవ్వరూ లేరు. కాకపోతే నా మొదటి అమ్మద్వారా నలుగురు నాన్నలు, మొదటి నాన్న ద్వారా ముగ్గురు అమ్మలు'
"ఆడవాళ్ళు  ముగ్గురి  మాటే చెవిపెట్టి వింటారు. అంతే కాదు,  వారు చెప్పిన మాటలు అక్షరాలా ఆచరిస్తారు. అని  ఓ మగ పిశాచి ఉవాచ.

ఆ ముగ్గురు ఎవ్వరంటే ఒకడు టైలర్, రెండోవాడు ఫోటోగ్రాఫర్,  మూడో వ్యక్తి బ్యుటీషియన్. వీళ్ళు ముగ్గురు కాకుండా తలకిందుగా తపస్సు చేసినా సరే, ఆడంగులు ఈ భూప్రపంచంలో ఎవ్వరి మాట వినరుగాక వినరు.  కాకపోతే కొందరు  విన్నట్టు నటిస్తారుట"

NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: