6, మార్చి 2015, శుక్రవారం

దొందూ దొందే!


భార్య: సగం వింటుంది. అందులో సగమే  అర్ధం చేసుకుంటుంది. దాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ  సమయం పాడు చేసుకోదు. కాకపోతే రెట్టింపుగా  స్పందిస్తుంది. అంతేకాదు,  ఒక్క ముక్క కూడా మరచిపోకుండా మొత్తం గుర్తు పెట్టుకుంటుంది.
ఇక భర్త: విన్నట్టు నటిస్తాడు. ఒక్కటీ  చెవిన పెట్టడు. కానీ అన్నీ అర్ధం చేసుకుంటాడు. వున్నవీ లేనివీ ఆలోచిస్తాడు. కానీ చేసేది పూజ్యం. మరో మంచి గుణం ఏమిటంటే ఏదీ గుర్తుంచుకోడు. గుర్తు పెట్టుకోలేడు.
NOTE: Courtesy Image Owner  

కామెంట్‌లు లేవు: