6, మార్చి 2015, శుక్రవారం

నేషనలైజేషన్


డాక్టర్ : మీరు ఏ సబ్బు వాడతారు?
ఏకాంబరం : పీతాంబరం సబ్బు.
డాక్టర్ :  మీరు ఏ పేస్టు  వాడతారు?
ఏకాంబరం : పీతాంబరం పేస్టు.
డాక్టర్:  మీరు ఏ షాంపూ వాడతారు?
ఏకాంబరం :  పీతాంబరం షాంపూ
డాక్టర్:  ప్రతిదానికీ  పీతాంబరం పీతాంబరం  అంటున్నారు. ఇంతకీ  ఈ  పీతాంబరం ఏ కంపెనీ? ఎక్కడి కంపెనీ. ఆయుర్వేదమా? అల్లోపతా?
ఏకాంబరం : కంపెనీ కాదు. వాడు నా రూమ్మేటు.
(కార్టూనిస్ట్ వీ.వీ.ఎస్. మూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలతో) 

కామెంట్‌లు లేవు: