20, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

ఎప్పుడూ ఇంతే!

"వాయిదా అనంతరం తిరిగి ప్రారంభమైన ఉభయ సభలు"
"ప్రారంభమైన అనంతరం తిరిగి వాయిదా పడ్డ ఉభయసభలు" 

కామెంట్‌లు లేవు: