19, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

యక్షప్రశ్న


యక్షుడు : ధర్మరాజా! నేను ఇంతవరకు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు నువ్వు ఎంతో విజ్ఞతతో కూడిన సరయిన సమాధానాలు చెప్పి నన్ను సంతోషపెట్టావు. ఇక ఈ చిట్ట చివరి ప్రశ్నకు కూడా సరైన జవాబు చెప్పి నీ సోదరుల ప్రాణాలు దక్కించుకో! ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తమ పదవికి రాజీనామా చేసారని, దాన్ని గవర్నర్ ఆమోదించారనీ దాదాపు అన్ని టీవీ ఛానల్స్ లో స్క్రోలింగులు వచ్చాయి. ఇంతకీ,  సీఎం రాజీనామాను ఆమోదించినట్టా లేదా!"
ధర్మరాజు: నమస్కారం వెళ్లివస్తాను. మీ ప్రశ్నకో నమస్కారం.

(19-02-2014)

కామెంట్‌లు లేవు: