4, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

యక్ష ప్రశ్న


“ధర్మరాజా! నీ తమ్ములను బతికించుకునే ఉద్దేశ్యంతో నా ప్రశ్నలు అన్నింటికీ జవాబులు చెప్పిన తీరు దేవతలు సైతం మెచ్చదగిన రీతిలో వుంది. సందేహం లేదు. చివరాఖరుగా నా ఈ చివరి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలవేమో ప్రయత్నించు.
“ఫలానా పార్టీ నాయకుడు ఈ నిమిషంలో ఏ పార్టీలో వున్నాడు?”

“..................” 

(NOTE: Courtesy Image Owner)

కామెంట్‌లు లేవు: