30, నవంబర్ 2015, సోమవారం

ధైర్యం


ఇరుగుపొరుగు రాజ్యాల సైన్యాధిపతులు ఓ విందు సమావేశంలో కలుసుకున్నారు. ఆ ఇద్దరి నడుమ ధైర్యం గురించిన ప్రస్తావన దొర్లింది.
ఒకడన్నాడు.
“నేను నా సైనికులకు ఇచ్చిన శిక్షణ చాలా గొప్పది. నేను ఆదేశించానంటే చాలు మా సైనికులు మారుమాట లేకుండా శిరసావహిస్తారు. ఈ విషయంలో వారు చూపే తెగువకు, ధైర్యానికి సాటిరాగలవారు వుండరు. మాట వరసకి ఇదిగో ఈ ఏడంతస్తుల భవనం మీద నుంచి కిందకు దూకమన్నాననుకోండి.  మరో మాట చెప్పకుండా కిందికి దూకేస్తారు. వాళ్ళ ధైర్యం ఎలాటిదో మీకు మచ్చు చూపిస్తాను” అంటూ తన సైనికుల్లో ఒకడిని పిలిచి ‘కిందకు దూకు’ అన్నాడు. సైన్యాధిపతి చెప్పినట్టే అతగాడు కిందికి దూకేసాడు. గాయపడిన అతడ్ని మిగిలిన సైనికులు వైద్యుడి వద్దకు తీసుకువెళ్ళారు. ఈ తతంగం ముగియగానే మొదటి సైన్యాధికారి మీసం మెలేస్తూ రెండో వాడివైపు చూసి, ‘చూసావుగా మా వాళ్ళ ధైర్యం’ అంటూ హేళనగా మందహాసం చికిలించాడు. చేసేది లేక  పక్క దేశపు సైన్యాధికారి కూడా  తన బంటుల్లో ఒకడిని పిలిచి ఆ భవనం పైనుంచి దూకమన్నాడు. అయితే అతడు ఆ ఆదేశాన్ని ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా ‘ఇంత ఎత్తు భవనం నుంచి దూకమనగానే దూకడానికి నాకేం మెదడు లేదనుకున్నావా’ అని ఎదురు ప్రశ్నించాడు.
అప్పుడన్నాడు రెండో సైన్యాధికారి.

“ఇలా పై అధికారికి ఎదురు చెప్పే ధైర్యం మీ వాళ్ళలో ఎవరికయినా ఉందా?”  

   
NOTE: Courtesy Image Owner  

కామెంట్‌లు లేవు: