2, నవంబర్ 2015, సోమవారం

ఇంగిలీషు ఆడ జోకులు


ఇంగిలీషు పురుషులు రాసిన ఆడ జోకులు ఇలాగే వుంటాయి. వ్యంగం పాలు కూసింత ఎక్కువయిందని అనిపించినా అనిపించవచ్చు. మనది కేవలం అనువాదం మాత్రమే కనుక,  అసలు ఓనరు ఎవరో తెలియదు కనుక, కోపం వస్తే ఝాడించడానికి కానీ,  నవ్వొచ్చి నవ్వుకున్నా కానీ,  రోషం వచ్చి విసుక్కున్నా కానీ మన పూచీ ఎంతమాత్రమూ లేదనన్నీ మనవి చేసుకోవడం అయింది. కావున గమనించగలరు.
ఇందులో కొన్ని ఇప్పటికే   ఇంగ్లీష్ భాషలో  సాంఘిక  మాధ్యమాల్లో షికారు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడో, ఎప్పుడో చదివామని అనిపిస్తే నవ్వుకోవడం తప్ప చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నేనూ అదే చేశాను.
ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి.
“వివాహం అనేది బాలుర వసతి గృహంలో బాతు రూము లాంటిది. బయట వున్నవారు లోపల దూరాలని ఆత్రపడుతుంటే, లోపల వున్నవాళ్ళు బయట పడాలని అంతే లెవల్లో ఆదుర్దా పడుతుంటారు”

డాక్టరు : “ ఏమయ్యా ఎలా వుంది నీ తల నొప్పి. నిన్నటి లాగే ఉందా, ఏమన్నా తగ్గిందా?"
రోగి: "ఇప్పుడు లేదండీ, మా ఆవిడ నిన్ననే పుట్టింటికి వెళ్ళింది”

“ఆడది తాదాత్మ్యం గా కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తున్నదీ అంటే, ఆమె మనోఫలకంపై ఆమె మనోహరుడు ఒక్కడే కానవస్తున్నాడని అనుకోవాలి. మగవారి విషయంలో ఇది మరో రకంగా ఉండొచ్చు. వాళ్ళ మనస్సులో స్లైడ్ షో మొదలయ్యే అవకాశం హెచ్చు”

“మహిళలు ఒక విషయంలో నిష్ణాతులు. తిమ్మిని బొమ్మ చేసి నమ్మించగలరు. అంతటి మెజీషియన్లు వాళ్ళు. ఇది తేల్చుకోవాలంటే  వాళ్ళతో మాట్లాడి చూడండి. మీకు తెలియకుండానే సంభాషణను వాదులాట లోకి మార్చేస్తారు”

“ఈ లోకంలో మగవాళ్ళు మూడు రకాలు. మొదటి రకం ఆడతోడు లేకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంటారు. రెండోరకం మగ రాజులు స్నేహితురాలితో  కాలక్షేపం చేస్తూ, ఏదైనా అద్భుతం జరక్కపోతుందా అని ఎదురు చూస్తుంటారు. మూడో రకం మగపురుషులు  పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం ఒప్పుకుని, వాళ్ళు నిర్ణయించిన  అమ్మాయినే పెళ్ళాడి, ఆ మరునాటి నుంచి ఏం జరిగిందన్న విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ రోజులు దొర్లిస్తుంటారు’

యావత్ మగజాతిలో ఈ మూడో బాపతు వాళ్ళే ఎక్కువని గణాంక పురుషుల ఉవాచ.
ఇతి వార్తాః 
NOTE: Courtesy Image Owner


కామెంట్‌లు లేవు: