10, జనవరి 2015, శనివారం

ప్రశ్నోపనిషత్ అను అదే తల, అదే రాయినాయనా ఏకాంబరం నేను అడిగిన దానికి అడిగినట్టు సమాధానము చెప్పుము …”
అటులనే గురువుగారూ!
జనవరి నెల తరువాత ఏ నెల వచ్చును?”
ఫిబ్రవరి వచ్చును
కరెక్ట్‌ ఆన్సర్‌! నువ్వో కొవ్వత్తి గెలుచుకున్నావు. బైదిబైఇంత టఫ్‌ ప్రశ్నకి అంత ఈజీ సమాధానం చెప్పావంటేనాకు భలే ముచ్చటేస్తోంది. నా పదహారో ఏడు వరకు నా పేరు కూడా నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయే వాణ్ణి. కాబట్టి, కావున, అంచేత నువ్వింత  చిన్న వయసులో ఎంత చిన్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పినా నాకు పిచ్చిపిచ్చిగా ఆనందం కలుగుతుంది. వెర్రివెర్రిగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. సరే, పొతే....
తరవాతి ప్రశ్నలు చాలా కష్టం ఇంత  తేలిక కాదు సుమా! ఈసారి నేను వరసగా పది ప్రశ్నలు అడుగుతాను. ఠకీఠకీమని సమాధానం చెప్పాలి. రెడీనా!
ఓకే. నేను రెడీ
దానము వల్ల ఏమి వచ్చును?"
చేతి దురద తీరి పుణ్యమువచ్చును
వాగ్దానము వల్ల ఏమి వచ్చును?"
కొండొకచో అధికారము రావచ్చును"
"వచ్చిన పిదప వాగ్దానములను ఏమి చేయవలెను?"
"కట్టగట్టి మరచిపోవలెను"
"ప్రజలు మరవనిచో...?"
"ఆరునూరయినా సరే పాత  వాగ్దానము నెరవేర్చెదమని మరో  కొత్త వాగ్దానము చేయవలెను"
ఆ వాగ్దానము తప్పినచో ఏమి జరుగును?"
ఆందోళన కలుగును"
ఆందోళన ఎందుకు  కలుగును?"
అధికారమునకు ముప్పు వచ్చునేమో అన్న భయము వల్ల కలుగును"
భయము ఎందుకు కలుగును?"
ప్రజాగ్రహము వల్ల కలుగును"
ప్రజాగ్రహము వల్ల ఏమి జరుగును?
"ఎన్నికల్లో అధికారము దూరము కావచ్చును"
"అప్పుడు కిం కర్తవ్యమ్?"
"తిరిగి ప్రజల చెంతకు చేరవలెను"
"చేరి....."
"కొత్త వాగ్దానములు చేయవలెను"
"ప్రజలు నమ్మనిచో..."
"ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నము కాదు. తల పగల గొట్టుకొనుటకు వారికి ఏదో ఒక రాయి కావలెను కదా!'
"సెభాష్‌. చక్కటి జవాబులు చెప్పి  రెండు టార్చి లైట్లు, ఒక చార్జింగ్‌ లాంతరు  గెలుచుకున్నావు. తరవాతి రౌండ్‌లోకి వెళ్ళేముందుకాసేపు కరెంట్‌ కట్‌NOTE: Courtesy Image Owner 

1 కామెంట్‌:

శ్యామలీయం చెప్పారు...

గుడ్. మంచి కథ చెప్పి మీరో వీరతాడు గెలుచుకున్నారు. వెంఠనే కొనుక్కొని వేసుకోండి!