9, మే 2013, గురువారం

'చీరే మేరే సప్నే' - ఈ చీరె ఖరీదు అక్షరాలా యాభయ్ లక్షల రూపాయలు (మాత్రమే)


5 కామెంట్‌లు:

జలతారు వెన్నెల చెప్పారు...

Beautiful!!!!

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఓస్, అంతేనా !!

ఇంత తక్కువ ఖర్చు తో చీరలు వచ్సుస్తూంటే, ఇక మా విలువ మరీ పడి పోదూ !!


'చీర'స
జిలేబి !

cbrao చెప్పారు...

అవునా! ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు? దీని ప్రత్యేకతలేమిటి?

cbrao చెప్పారు...
ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.
Unknown చెప్పారు...

వేరేవాళ్ళు కట్టుకున్నది ఎలా కొంటాం?