2, మే 2013, గురువారం

బాబోయ్!‘మీలో చక్కని వాదనాపటిమ వున్న మాట నిజమే కాని కొన్ని సందర్భాలలో అడ్డదిడ్డంగా వాదిస్తారు అనిపిస్తుంది’
‘నేనా! వాదిస్తానా! మీ అంచనా పూర్తిగా  తప్పన్నది నా అభిప్రాయం. వాదన సరే అసలు నేను ఎవరితోనూ ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడను కూడా. అది నా నైజం. వాదులాటల్లో నాకసలు నమ్మకమే లేదు. ఆ మాటకొస్తే మీలోనే లేనిపోని వాదాలు చేసే గుణం వుందని నాకనిపిస్తోంది. అంతేకాదు అడ్డదిడ్డంగా వాదులాటకు దిగడం మీ వంశంలోనే వుందనుకుంటాను. మీ నాన్నా అంతే. అమ్మా అంతే. కారణం లేకుండా అందరితో ఆర్గ్యుమెంట్లకు దిగుతారు. మొత్తం కుటుంబం అంతా అంతే. నేను తలాతోకా లేకుండా మాట్లాడతానని మీకు చెప్పిన ఆ తలకాయలేని మనిషి ఎవరు? నా మెంటాలిటీ ఆర్గ్యుమెంటాలిటీ అని యెలా నిర్ధారణకు వచ్చారు? ఆర్గ్యుమెంట్ స్పెల్లింగే తెలవదు నాకు. నన్ను పట్టుకుని అంత మాట అంటారా! అయినదానికీ కానిదానికీ వాదాలకు దిగడం మా వంశంలోనే లేదు. ఎవరు ఎన్ని అంటున్నా నోరు తెరిచి ఎదురే మాట్లాడం. అలాటిది నాది వాదులాడే తత్వం అనడానికి మీకు నోరెలా వచ్చింది..............’
(ఫేస్ బుక్ లో కనబడ్డ జోక్కి స్వేచ్చానువాదం )
(కార్టూనిస్ట్ మల్లిక్ గారికి ధన్యవాదాలు)

కామెంట్‌లు లేవు: