24, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు - 7 -భండారు శ్రీనివాసరావు

ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు - 7 - భండారు శ్రీనివాసరావు

శీర్షికాసనం


రేపు రాయాల్సిన వాక్టూన్ కోసం 
ఆలోచిస్తూ డాబాపై  పచార్లు దోసం 
ఎదురింటి పిల్లకు ఫోజు కోసం 
అనుకుంటే శ్రీమతి అసలుకే మోసం 

(జూన్, 21, 1975  ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక )


క్షుర 'ఖర్మ'


మెడ ముప్పయి డిగ్రీల్లో వంచి 
చెవిదగ్గర కత్తెర టకటక లాడించి 
క్షణాల్లో క్షవరం అయిందనిపించి 
పంపేస్తే ఏం చెప్పాలా క్రాపు గురించి 

(జూన్, 15,1975  ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక )


కార్టూనిష్టులకు/ ఇమేజ్ సొంతదారులకు ధన్యవాదాలు - రచయిత   

కామెంట్‌లు లేవు: