18, ఆగస్టు 2011, గురువారం

ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు- 1- భండారు శ్రీనివాసరావు


ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు- 1 - భండారు శ్రీనివాసరావు
గుండెలమీది కుంపట్లు

ఎదిగొచ్చిన ఆడపిల్ల
ఎంత చదువు చదివినా మల్ల 
కట్నం లేకుండా పెళ్లి కల్ల
నలుగురున్న తండ్రి ఇల్లు గుల్ల  


(03-06-1975 ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక)
ఎడతెగని ముచ్చట్లు


'మా కోడలు సంగతంటారా పిన్ని గారు
'అదిగో అవతల పిలుస్తున్నారు మావారు
'చెబుతాలెండి వివరంగా మరోమారు
'అన్నట్టు ఆవకాయ కారం పెట్టారా మీరు....'

(07-06-1975-ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక)(కార్టూనిస్టులకు ధన్యవాదాలు)
కామెంట్‌లు లేవు: