27, ఆగస్టు 2011, శనివారం

ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు - 8 - భండారు శ్రీనివాసరావు

ఆంధ్ర జ్యోతి వాక్టూన్లు - 8 - భండారు శ్రీనివాసరావు

స్కోరెంత?


ఇవ్వాళా రేపూ హలో అనడం కన్న
క్రికెట్ సంగతి తెలిసినా తెలియకున్న
వికెట్ల గురించి అజ్ఞానం ఎంత వున్న
'స్కోరెంత?' అంటూ పలకరించడమే మిన్న

 (జూన్, 13, 1975 ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక)

చెవిలో జోరీగ


రోడ్డుపక్క హోటల్లో వలె భీకరధ్వని
చేసే పక్కింటి రేడియో గోల వినివిని
చక్కావెళ్లి మానేసి చేస్తున్న పని 
'ప్లేటిడ్లీ' తెమ్మంటే యెలా వుంటుందా అని 

(జులై, 1, 1975 ఆంధ్ర జ్యోతి దినపత్రిక) 

కార్టూనిస్టులకు/ఇమేజ్ సొంతదారులకు ధన్యవాదాలు- రచయిత  

కామెంట్‌లు లేవు: