28, నవంబర్ 2016, సోమవారం

జంధ్యాల దటీజ్ జే.వి.డి.ఎస్. శాస్త్రి


మితృడు, సుప్రసిద్ధ సినీ దర్శకుడు, కీర్తిశేషులు జంధ్యాల అపురూపమైన ఫోటో (ఆయన అసలు పేరు జే.వి.డి.ఎస్. శాస్త్రి, జంధ్యాల అనేది ఇంటి పేరు)Photo Courtesy: Shri Kusuma Mohanrao Kilaru

కామెంట్‌లు లేవు: