30, జూన్ 2013, ఆదివారం

అబద్ధం చెప్పడం అంటే
చిన్న పిల్లాడు అబద్దం చెబితే  అబద్ధాలు ఆడకురా పాపంరా అంటాం.
ఎదిగిన వయస్సులో అబద్ధం చెబితే వొద్దురా  తప్పురా అనేస్తాం.
అదే ప్రేమికుడు అబద్ధం చెబితే ప్రేమలో  బొంకడం కూడా  ఓ  కళ అంటాం.
రాజకీయనాయకుడివిషయంలో అబద్ధం అనేది అతగాడికి  తప్పనిసరి అవసరం అని సమాధానపడతాం
పొతే న్యాయవాదికి అబద్ధం అతడి  వృత్తిలో ఒక భాగం అని సరిపుచ్చుకుంటాం.
ఆఫీసులో పై అధికారికి అబద్ధం అనేది  సిబ్బందిపై పట్టు చిక్కించుకునే ఓ పని ముట్టు అనుకుంటాం 
మన కింద పనిచేసేవాడికి మాత్రం అది  సమయానికి పనికొచ్చే ఓ కుంటి సాకు అని భావిస్తాం 
ఇక పెళ్ళయిన మగవాడివిషయంలో  అంటారా!

అబద్ధాలు జీవితంలో ఓ భాగం. ఆడకపోయాడో అతడి ఆట కట్టు. అతడి మనుగడకే ముప్పు.