28, జూన్ 2013, శుక్రవారం

చక్కనమ్మైతే చిక్కినా అందం

కానీ ఇదేవిటి?

ఒకప్పుడు మన రూపాయికి పదమూడు అమెరికన్ డాలర్లు. ఇప్పుడో.
ఒక డాలరుకు అరవై రూపాయలు.
హతోస్మి.
(28-06-2013)

కామెంట్‌లు లేవు: