11, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

తెగిన తీగెలు - భండారు శ్రీనివాసరావు


భయం అనే పదానికి తప్ప దేనికీ భయపడాల్సిన పనిలేదు


ఏ పనినయినా - కష్టపడుతూ కాదు- ఇష్టపడుతూ చేయాలినేను చేయగలనని అనుకోవడం ఆత్మ విశ్వాసం 
'నేనే' చేయగలనని అనుకోవడం అహంకారం  " ఉన్నత స్తానానికి చేరుకోవడం యెంతో కష్టం - దక్కిన ఆ స్తానాన్ని పది కాలాలపాటు నిలబెట్టుకోవడం మరింత కష్టం "" నిన్ను గురించి నువ్వు ఎప్పుడూ చెప్పుకోకు - మంచి చెప్పుకుంటే నమ్మేవాళ్ళు ఎవ్వరూ వుండరు 
చెడు  చెప్పుకుంటే  ఇంకా యెంత వుందో అని అనుమానిస్తారు" 
 

" మనిషి ఏడుస్తూ పుట్టింది - నవ్వుతూ చనిపోవడానికి "
" ఎవరికి రూపాయి ఇచ్చినా వెంటనే మరచిపో - ఎవరి దగ్గర పైసా తీసుకున్నా జీవితాంతం గుర్తుంచుకో "

NOTE: All Images in this blog are copy righted to their respective owners

కామెంట్‌లు లేవు: