27, జులై 2015, సోమవారం

ఈ పధ్ధతి మారాలి. మారితీరాలి.

"PEOPLE LOVE TO HAVE A MOTHER, A WIFE AND OFCOURSE A GIRL FRIEND. THEN WHY NOT A DAUGHTER?"


ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తల్లి కావాలనుకుంటారు, ఒక భార్య కావాలని కోరుకుంటారు, చెల్లి వుంటే బాగుండని భావిస్తారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ఆడపిల్ల తమకు స్నేహితురాలయితే యెంత బాగుంటుందో అని కూడా అనుకుంటారు. అదేం చిత్రమో ఆడపిల్ల పుట్టగానే 'ఆడపిల్లా' అని పెదవి విరుస్తారు.

ఈ పధ్ధతి మారాలి. మారితీరాలి.