10, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

కరెంటు దుబారా - భండారు శ్రీనివాసరావు

 

‘ఒక వాటర్ కేన్ కొనడానికి ఇంత దూరం రావాలా’
నా ప్రశ్న
‘ఇక్కడ గ్యాస్ (పెట్రోలు) చౌక'
మావాడి జవాబు
‘‘హైదరాబాదులో మన ఇంట్లో ప్రతి గదిలో ఎవరు వున్నా లేకపోయినా ఫ్యాన్లు తిరుగుతుంటాయి. లైట్లు వెలుగుతుంటాయి. ఇక్కడ చూడు. అలా ఎవ్వరూ చేయరు. ఎందుకంటే కరెంటు ఛార్జీలు ఎక్కువ. నతింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ’
అన్నాడు వాడే.
పదేళ్ల కిందట అమెరికాలో జరిగిన సంభాషణ ఇది.

ఇండియా వచ్చిన తర్వాత గమనించాను. వాడు చెప్పింది నిజమే అనిపించింది. అన్ని అపార్ట్ మెంట్లలో టీవీలు మోగుతున్నాయి, మరో పక్క ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు వున్నారు. కింద వాచ్ మన్ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి.
బుక్ చేసిన గ్యాస్ సిలిండర్ వచ్చింది. బెల్ కొట్టగానే వంటమ్మాయి వంటింట్లో వెలుగుతున్న గ్యాస్ సిలిండర్ ఆపేసి బయటకు వచ్చింది, అక్కడ లైట్లు వెలుగుతూనే వున్నాయి, ఎక్జాస్ట్ ఫ్యాను తిరుగుతూనే వుంది. అంటే ఏమిటి? గ్యాస్ అయిపోతే వెంటనే రాదేమో. కరెంటు వస్తూనే వుంటుంది కదా అనే ధైర్యమేమో.
మా ఇంట్లో పరిస్థితి అందరిండ్లలో ఉంటుందని కాదు. మానవ స్వభావాన్ని గురించి చెబుతున్నాను.
అమెరికాలో పెట్రోలు లాగా ఈ దేశంలో కరెంటు చౌక అనే అభిప్రాయం జనంలో ఉందా ఏమిటి?
విద్యుత్ చార్జీల పెంపును సమర్థించడానికి కాదీ పోస్టు. ఏ ఒక్కరైనా ఆలోచిస్తారేమో అని.
(10-04-2022)

కామెంట్‌లు లేవు: