16, జులై 2019, మంగళవారం

Senior Journalist Bhandru Srinivas Sensational Comments On AP CM Jagan S...

1 కామెంట్‌:

Zilebi చెప్పారు...చాలా సెన్ సేషనల్ గా కామెంటేరండీ ఈయనెవరో మహాను భావులే దమ్మున్న వారే ! :)

సత్యం పలికేరు వైయెస్ ఆర్ పి కి జగనన్న తప్పి వేరెవ్వరు పెద్ద దిక్కులేదని :) మా చిన్నోడే దమ్మున్నోడున్ను పెద్ద దిక్కున్నూ బస్తీ మే సవాల్ జై జగన్


జిలేబి