9, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

రష్యన్ మహిళ నోట తెలుగు మాట


రష్యన్ మహిళ నోట తెలుగు మాటమేము మాస్కో చేరిన మరునాడే రేడియో మాస్కో తెలుగు విభాగంలో పనిచేసే లిదా స్పిర్నోవా అనే ఆవిడ మా ఫ్లాట్ కు వచ్చి తనని తాను పరిచయం చేసుకుంది.
'శ్రీనివాసరావు గారూ మీ ఆగమనం కోసం ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తూ రోజులు గడుపుతున్నాము’ అంటూ జగదేకవీరుడు సినిమాలో సరోజాదేవి మాదిరిగా ముద్దుముద్దుగా మాట్లాడుతుంటే దేశం కాని దేశంలో తెలుగు తెలిసిన విదేశీ వనిత ఒకరున్నారని సంతోషపడ్డాము.’
వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ‘మార్పుచూసిన కళ్ళు’ పుస్తకం చదవండి. అలనాటి కమ్యూనిస్ట్ రష్యా చరమాంకం విశేషాలను అక్షరబద్ధం చేస్తూ సాగిన రచన. ముద్రణ పూర్తయి విడుదలకు సిద్ధంగా వుంది. ప్రతులకు, వివరాలకు: శ్రీ కె. లక్ష్మణరావు, కార్యదర్శి, వయోధిక పాత్రికేయ సంఘం, హైదరాబాదు. ఫోను: 9394712208, Email: lakshmanarao_konda@yahoo.co.in>,

కామెంట్‌లు లేవు: