11, మార్చి 2011, శుక్రవారం

తెలివి ఎవరి సొత్తు? – భండారు శ్రీనివాసరావు

తెలివి ఎవరి సొత్తు? – భండారు శ్రీనివాసరావు


ఓడంటే ఏదో చిన్న ఓడ కాదు. ఓ పెద్ద మేడంత అతి పేద్ద ఓడ. వున్నట్టుండి అంత పెద్ద ఓడా ఓ చిన్న యంత్రం చెడి పోయి ఠక్కున ఆగిపోయింది. ఓడ యజమానికి గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోయింది. ఓడ నడిస్తేకానీ ఆయన వ్యాపారం నడవదు. అందుకని ఓడను వెంటనే బాగుచేసేందుకు తక్షణం పెద్ద పెద్ద ఇంజినీర్లకు కబురు పెట్టారు. అంతా హుటాహుటిన వాలిపోయారు కానీ, అంత పెద్ద ఇంజినీర్లకు కూడా ఆ చిన్న యంత్రాన్ని సరిచేయడం వల్ల కాలేదు. దాంతో సిబ్బంది మళ్ళీ ఒడ్డునపడి వెతికి వేసారి మొత్తం మీద ఓ చిన్న మెకానిక్కుని పట్టుకొచ్చారు. చిన్నప్పటినుంచీ ఇలా చిన్నా చితకా రిపేర్లు చేస్తున్న ఆ చిన్న మెకానిక్కు వచ్చీరాగానే అంతా కలయచూసాడు. లోపం ఎక్కడ వున్నదా అని చుట్టూ తిరిగి చూసాడు.
ఓడ యజమాని దగ్గరే వుండి అతడేమి చేస్తున్నాడన్నది అతి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నాడు. వచ్చిన మెకానిక్కు మరో ధ్యాస లేకుండా తన పనిలోనే మునిగిపోయాడు. చెడిపోయిన యంత్రం లోని అన్ని భాగాలను జాగ్రత్తగా తడిమాడు. ఒక చోట ఏదో అనుమానం వచ్చి అక్కడే మరోమారు తడిమి చూసాడు.వెంట తెచ్చుకున్న చేతి సంచీ నుంచి చిన్న సుత్తిని బయటకు తీసాడు. దానితో అక్కడ సున్నితంగా ఓ దెబ్బ వేసాడు. అంతే! ఓడలో ఇంజిను పనిచేయడం ప్రారంభించింది.

ఓడ యజమానికి అతడు చేసిన రిపేరు ఏమిటో అర్ధం కాలేదు. ఎందరో చేయి తిరిగిన ఇంజినీర్లు చేయలేని పని ఇతగాడు ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో ఎలా చేయగలిగాడని ముందు ఆశ్చర్య పోయాడు. అతడి ఆశ్చర్యం రెట్టింపయింది ఆ మామూలు మెకానిక్కు అడిగిన మజూరీ విన్న తరవాత. అతడు ఏకంగా లక్ష రూపాయలు అడిగాడు. సుత్తితో చిన్న దెబ్బ వేసినట్టువేసి అంత డబ్బు అడగడం యజమానికి సుతరామూ నచ్చలేదు. అందుకని చెల్లింపు దగ్గర ఓ మెలిక పెట్టాడు. చేసిన పనికి ఐటం వారీ బిల్లు ఇమ్మన్నాడు. ఆ మెకానిక్కు క్షణం ఆలశ్యం చేయకుండా యజమాని కోరిన విధంగా రాసిచ్చాడు. అందులో ఇలావుంది.

“సుత్తితో కొట్టినందుకు కూలీ – రెండు రూపాయలు.
“ఎక్కడ సుత్తితో కొట్టాలో తెలిసి కొట్టినందుకు కూలీ - అక్షరాలా తొంబయి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంబయి ఎనిమిది రూపాయలు."
నీతి: పని ప్రధానమే. అయితే ఆ పని ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలియడం కూడా ముఖ్యమే. (11-03-2011)