10, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు
" వక్రతుండ మహా కాయ కోటి సూర్య సమ ప్రభనిర్విఘ్నమ్ కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా.."

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

నిర్మలాదేవి-భండారు శ్రీనివాసరావు

CAMP:SEATTLE(U.S.A.) 

5 కామెంట్‌లు:

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

మీకు,మీ కుటుంబానికి వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు.

mmkodihalli చెప్పారు...

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు!

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

కోడిహల్ళీ మురళీ మోహన్, చిలమకూరు విజయమోహన్ గార్లకు – ధన్యవాదాలు. పండుగ శుభాకాంక్షలు – భండారు శ్రీనివాసరావు

చందు చెప్పారు...

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు!

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

సావిరహే గారికి ధన్యవాదాలు – భండారు శ్రీనివాసరావు