16, మార్చి 2023, గురువారం

60-77-78

 ‘శ్రీనివాసరావు గారు. కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ నాటకాలు వేసిన అనుభవం ఉందా”

సత్యం వేమూరి గారు హఠాత్తుగా ఈ ప్రశ్న వేయడంతో ఏం చెప్పాలో ఓ క్షణం అర్ధం కాలేదు.

ఆయనే అన్నారు, నా అవస్థ చూసి.

‘లోగడ అనుభవం వున్నా లేకపోయినా, ఈరోజు కొంచెం మీ నటన మాకు చూపాలి. ఏం లేదు, మీ ముందు పెట్టిన టిఫిన్ లాంటి తినుబండారాలను తింటున్నట్టు నటిస్తే చాలు

అప్పుడు కానీ విషయం బోధపడలేదు.

ఆయనలోని స్పాంటేనియస్ హ్యూమర్ కి ఇది ఒక మచ్చు తునక.

ఈ రోజు ఉదయం ఫోన్ చేశారు.

‘అమెరికా నుంచి మన ఫేస్ బుక్ మితృలు  శ్రీనివాస్ సత్తిరాజు ఫోన్ చేసి మా ఇంటికి వస్తామన్నారు. మీ ఫోన్ నెంబరు తెలియక మీకు చెప్పమని కూడా నాతొ చెప్పారు. మా ఇంటికి దగ్గరే కనుక మీకు ఏ టైం ఫ్రీ నో చెబితే వచ్చి కలుస్తామని అన్నారు సత్యం గారు.

శ్రీనివాస్ ఫేస్ బుక్ లో చాలా ఆక్టివ్ గా వుంటారు. పోస్టుల ద్వారా బాగా తెలిసిన మనిషి.

‘మళ్ళీ విడిగా ఎందుకు. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతె నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను. మా ఇంటి నుంచి కూత వేటు దూరమే కదా!’

అన్నట్టుగానే వారి ఇంటికి వెళ్లాను. కూత వేటు అంటే మెట్రో రైలు స్టేషన్ వారి ఇంటి పక్కనే వుంటుంది. రైలు కూతవేటు దూరం అన్నమాట.

వెళ్ళే సరికి సత్యం గారు, వారి శ్రీమతి, అమెరికా నుంచి వచ్చిన బాబీ అంటే శ్రీనివాస్ సత్తిరాజు గారు, సత్యం గారి  కుమారుడు బాబీ (ఆయన కూడా ఈ మధ్యనే అమెరకా నుంచి వచ్చారు) గ్రీన్ టీ, తినుబండారాలు సిద్ధం.

సరే! శ్రీనివాస్ గారు కబుర్ల పుట్ట. సత్యం గారు ఒక మాటతో ఆ పుట్ట తవ్వారు. ఇక కబుర్లే కబుర్లు.

చాలా సేపు కూర్చుని, కొంతసేపు తిన్నట్టు నటించి, టీ విషయంలో నటన తగ్గించి, ఆస్వాదిస్తూ గ్రీన్ టీ సేవించి ..

సత్తిరాజు శ్రీనివాస్ వాళ్ళ అక్కయ్య వాళ్ళ ఇంటికీ, నేను మా ఇంటికి.

వెళ్ళేటప్పుడు ఒంటరిగా, వచ్చేటప్పుడు చిరు చినుకులు నాకు తోడు.

కింది ఫోటో: (ఎడమ నుంచి కుడికి)

 భండారు శ్రీనివాసరావు అను నేను ( 77), శ్రీనివాస్ సత్తిరాజు ( 60 ), సత్యం వేమూరి గారు (78)

(బ్రాకెట్లలో వయసులుఅన్నమాట)   16-03-2023  

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అందరికన్నా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ గా కనిపిస్తున్నది మీరేనండి ఆ ఫోటోలో.