17, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

మూడేళ్ళయిందా నన్ను ఒంటరిని చేసి

 


సరిగ్గా మూడేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు అర్ధరాత్రి చెప్పా పెట్టకుండా నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు.
మళ్లీ మనుమరాలిగా జీవిక రూపంలో ఇంట్లో అడుగుపెట్టి ఎడారి జీవితంలో కొత్త చిగుళ్లు పూయిస్తున్నావు.
ఇంతటి దయకు నేను అర్హుడునని ఎలా అనుకున్నావ్!
కామెంట్‌లు లేవు: