24, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

హౌడీ మోడీ!


‘కుశలమా!’
‘క్షేమమా!’
‘బాగున్నారా!’
‘ఎలా వున్నారు’
ఎలా అడిగినా మనసులోని భావం ఒక్కటే. అలాగే ఇంగ్లీష్ లో కూడా కొన్ని పదాలు తమ రూపు రేఖలు మార్చుకుంటూ వుంటాయి. ప్రాంతాలను బట్టి నుడికారం మారుతూ వుంటుంది.
అలాంటిదే ఈ ‘హౌడీ’ కూడా.
దీనికి అసలు మూలం How do you do?  అది కాలక్రమంలో రూపం మార్చుకుని  అమెరికాలో కొన్ని చోట్ల ముఖ్యంగా టెక్సాస్ ప్రాంతంలో  Howdi గా మారిపోయి మొన్న ప్రధాని మోడీ గారి సభతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది.  

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Pakistan is an underworld country.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

When you said "ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది" you meant it became popular across US (not just Texas), right ;)