23, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

జీవన స్రవంతి --భండారు శ్రీనివాసరావు

జీవన స్రవంతి --భండారు శ్రీనివాసరావు
ఇద్దరు ముద్దు – ముగ్గురు హద్దు – ఆపై వద్దు అనే నినాదం సంతానానికే కాదు సంసారం చేసే భార్యలకి కూడా వర్తించదంటున్నాడు ఓ థాయ్ లాండ్ పెద్దమనిషి. ఆయన ఇప్పటికే అయిదుగురు పెళ్ళాలను కట్టేసుకుని ఆరో భార్య కోసం ఆవురావురుమంటున్నాడు. పద్నాలుగుమంది పిల్లల తండ్రయ్యాక కూడా ఆయనగారికి ఇహ సుఖాలమీద మొహం మొత్తలేదు. ఆరో పెళ్ళికి రెడీ అంటూ ఈ మధ్య ఓ ప్రకటన చేసాడు. ఇలా ఎంతమందినయినా పెళ్ళాడడానికి ఆ దేశంలో ఎలాటి నిషేధాలు లేకపోవడంతో ఆయన గారిలాటి వాళ్లిలా నిత్య పెళ్లి కొడుకుల్లా వెలిగిపోతున్నారు. ఇంతమంది ఇల్లాళ్ళు ఇంటినిండా కంటి నిండుగా తిరుగుతున్నా ఆయన గారికి ఇంటి పోరు ఇసుమంతయినా లేకపోవడం నిజంగా అదృష్టం. ఆయన గారి ఇష్ట సఖులందరూ ఒక్క కడుపున పుట్టిన సొంత అక్క చెల్లెళ్ళ మాదిరిగా కలగలిసిపోయి ఒకే ఇంట్లో ఒకే మొగుడితో కలసి కాపురం చేస్తూ ‘కలసివుంటే కలదు సుఖం’ అన్న సామెతను నిజం చేస్తున్నారు. పంచ సతుల నడుమ వున్న అన్యోన్యం అలుసుగా తీసుకుని రెచ్చిపోయిన ఆ మొగుడు గారు ఆరో పెళ్ళికి సిద్ధం అయ్యాడు. కొత్తావిడ ఇంకా గడపలో కాలుపెట్టకముందే ఆ మగానుభావుడు తన మనసులోని కోర్కెను బయట పెట్టాడు. ఆరుగురితో ఆగననీ మరో పెళ్ళికి కూడా సిద్ధమనీ అంటున్నాడు. చూద్దాం! ఆరో ఆవిడ కూడా మిగిలిన సవతుల మాదిరిగా మొగుడితో రాజీ పడిపోతుందో లేక తిక్క మొగుడి  తలతిక్క కుదురుస్తుందో. (18-09-1980 నాడు రేడియోలో ప్రసారితం)